Lời giới thiệu                 

 Trường THCS Thành Mỹ được tách ra từ trường cấp 1,2 Xuân Thành và Xuân Mỹ và thành lập vào ngày 9/10/1992 với diện tích 11177m2, đóng trên địa bàn xã Xuân Mỹ - huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh.
           Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, được sự chỉ đạo của UBND huyện Nghi Xuân, Phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân, chính quyền địa phương hai xã Xuân Thành và Xuân Mỹ cùng với sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ CBGV-NV, các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh, trường THCS Thành Mỹ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn  2013-2018.
           Để thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của toàn ngành, trường THCS Thành Mỹ đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV bằng việc triển khai tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học  nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, các hoạt động NGLL, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS.
            Năm học 2016 - 2017, với 37 CBGV-NV và 404 em học sinh, trường tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh công tác thi đua, đổi mới phương pháp dạy và học để đạt được thành tích cao hơn nữa trong các năm học tiếp theo và để giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2023.